​​Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án môi trường bền vững tại TP Quy Nhơn.

05/04/2022 | 8:29:51

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án môi trường bền vững tại TP Quy Nhơn.

Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án TP Quy Nhơn là dự án quan trọng của tỉnh Bình Định do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu đầu tư nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Quy Nhơn, nâng cao sức khỏe của người dân thông qua việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, bao gồm 4 hợp phần chính: Mở rộng hạ tầng vệ sinh môi trường; Cải thiện kết nối đô thị; Bồi thường và giải phóng mặt bằng; Hỗ trợ thực hiện và cải cách thể chế dịch vụ công ích.

Sau thời gian triển khai, đến nay nhiều gói thầu của dự án đã hoàn thành, bàn giao cho UBND thành phố quản lý. Đó là các gói thầu: QN-1.1 “Xây dựng cống hộp thay thế kênh hở Phú Hòa”; QN-1.2A “Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV và đường dây trung thế 22 KV cho Cụm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ”; QN-1.3 “Xây dựng Nhà vệ sinh trường học”; QN-2.1 “Xây dựng hai cầu chữ Y và Huỳnh Tấn Phát”. Trong khi đó, gói thầu QN-1.2 “Xây dựng Cụm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400 m3/ngày đêm” đã hoàn thành thi công, bàn giao tạm công trình cho Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Quy Nhơn quản lý, vận hành và công trình được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Đối với một số khối lượng bổ sung mới (trồng thêm cây xanh, bổ sung máy phát điện dự phòng, thiết bị thí nghiệm, máy phun khử mùi,...) đang được đơn vị thi công tiếp tục thực hiện..

Đối với những gói thầu còn lại thuộc dự án, hiện nay các nhà thầu đang tập trung nhân lực & trang thiết bị để thi công, nhằm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Trong đó, gói thầu QN-1.4 “Cải tạo cống chung thoát nước thượng lưu hồ Bàu Sen và đường Bạch Đằng” đã hoàn thành công tác thi công trên công trường, đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công để gửi Sở Xây dựng kiểm tra trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. Các gói thầu khác đang tích cực triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2022 gồm: QN-1.5 “Xây dựng các tuyến cống hộp tại khu vực Hốc Bà Bếp”; QN-1.6A “Xây dựng các tuyến cống cấp 3 (ưu tiên 1)” đã hoàn thành 21/23 tuyến theo hợp đồng; QN-1.6B “Xây dựng các tuyến cống cấp 3 (ưu tiên 2)”; QN-1.7 “Xây dựng mở rộng nâng công suất Nhà máy XLNT Nhơn Bình lên 28.000 m3/ngày”; QN-1.8 “Xây dựng khu mở rộng chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ”.

Được biết, tổng vốn đầu tư Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án TP Quy Nhơn là 55,304 triệu USD; trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới hơn 50 triệu USD, vốn đối ứng của tỉnh hơn 5,2 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án theo Hiệp định đã ký là 5 năm, từ tháng 1/2018 đến ngày 31/12/2022.

GTO Media

Nguồn đăng: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbaobinhdinh.vn

Nguồn : http://baobinhdinh.vn
 
>