DỰ ÁN CCSEP: CHUNG TAY PHỤC HỒI HỆ SINH THÁI - HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 2021

06/06/2021 | 10:06:00

Ngày môi trường Thế giới 05/6 hàng năm là ngày lễ quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc để thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường trên toàn thế giới.  Năm 2021, Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề “Chung tay phục hồi hệ sinh thái”, sẽ chứng kiến sự khởi động của Thập kỷ Liên hợp quốc về Phục hồi Hệ sinh thái, một nỗ lực để ngăn chặn và đảo ngược sự suy giảm của thế giới tự nhiên (từ năm 2021 đến năm 2030).

Từ các khu rừng, đất nông nghiệp đến nước ngọt, đại dương và vùng ven biển – sự sống và sự đa dạng của hệ sinh thái trên trái đất chính là nền tảng tạo nên sự thịnh vượng và hạnh phúc của con người. Chỉ với hệ sinh thái lành mạnh, chúng ta mới có thể nâng cao sinh kế của người dân, chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự sụp đổ của đa dạng sinh học, mang lại nhiều lợi ích hơn cho con người. Phục hồi các hệ sinh thái lớn cũng nhằm bảo vệ, cải thiện sinh kế của những người sống phụ thuộc vào chúng, giúp hạn chế bệnh tật và giảm rủi ro thiên tai.

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải thực hiện tại 4 thành phố ven biển Việt Nam, trong đó có Nha Trang – Khánh Hòa. Dự án góp phần trong tập hợp các giải pháp nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái, vì lợi ích của con người và thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo cơ hội cho địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Dự án đang được gấp rút triển khai, nhanh chóng hoàn thành các hạng mục còn lại để kịp thời hoàn thành các mục tiêu cải thiện môi trường, bảo vệ hệ sinh thái đúng với tiến độ đề ra. Để hoàn thành được mục tiêu đó, dự án cần có sự chung tay, hỗ trợ của các đơn vị liên quan, của cộng đồng dân cư các địa phương triển khai dự án. Tất cả cùng đồng lòng vì mục tiêu xây dựng thành phố Nha Trang phát triển bền vững.

Ảnh: Hoạt động thu gom rác thải dọc sông Bà Vệ do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa phát động tổ chức.

GTOMedia
 
>