PHIM 3D GIỚI THIÊU TRẠM XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC LONG MỸ THUỘC TIỂU DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG TP QUY NHƠN

21/07/2022 | 4:53:00

Tiểu Dự án Môi trường Bền vững thành phố  Quy Nhơn là một trong bốn tiểu dự án nằm  trong Dự án Môi trường Bền vững các thành  phố Duyên hải (CCSEP) do Ngân hàng Thế  giới tài trợ tại các thành phố Quy Nhơn, Nha  Trang, Phan Rang - Tháp Chàm và Đồng  Hới. Dự án do Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình  Định là đơn vị chủ quản, Ban QLDA Đầu tư  xây dựng các công trình Dân dụng và Công  nghiệp tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ thuộc Gói  thầu QN-1.2 của Dự án CCSEP - Tiểu dự án  thành phố Quy Nhơn. Trạm xử lý nước rỉ  rác nằm trong phạm vi của Khu chôn lấp  chất thải rắn Long Mỹ theo như Quy hoạch  chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh phê  duyệt. Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ có công  suất: 400 m3/ngày.đêm Quy mô diện tích:  2,1 ha.

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài nguyên  và Môi trường đã cấp giấy xác nhận hoàn  thành công trình bảo vệ môi trường cho Dự  án Môi trường bền vững các Thành phố  Duyên Hải - Tiểu dự án Thành phố Quy  Nhơn.

-----------------------------------------

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Truyền thông GTO

📍: Biệt thự C10 và C11 khu Hưng Phú, phường Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang

☎️: 0902121919

📨: info@gto.vn

🌐: http://gto.vn

GTOMedia
 
>