UBND TỈNH KHÁNH HÒA LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC NGÂN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VỀ CHUYẾN GIÁM SÁT LẦN THỨ 06

15/11/2020 | 8:27:00

Sáng ngày 11/11/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng, chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Tham dự buổi làm việc có Ban Quản lý dự án (QLDA) phát triển tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các Sở, Ngành và các đơn vị liên quan.
Ảnh : Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Ông Lê Hữu Hoàng chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới,  thời gian qua, Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa cùng với các Sở, Ngành, các đơn vị liên quan và UBND thành phố Nha Trang đã có nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, hiện nay, về cơ bản, tiến độ dự án vẫn còn chậm. Ngoài những nguyên nhân khách quan như việc phân bổ vốn từ Trung ương chậm trong 18 tháng đầu của dự án, tác động của dịch Covid, tình hình mưa bão, thì còn có những nguyên nhân như vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chậm giải quyết, quá trình thẩm định, thẩm tra các hồ sơ thiết kế của dự án kéo dài. Vì thế thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần phải có những biện pháp quyết liệt, đột phá trong tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ của dự án.           

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng trân trọng cám ơn Ngân hàng thế giới đã quan tâm đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa nói chung và đối với Dự án  môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang nói riêng. Ông Hoàng cơ bản thống nhất với các nội dung đánh giá của đoàn công tác Ngân hàng Thế giới. Đối với công tác đấu thầu, quản lý hợp đồng các gói thầu thi công xây lắp tiếp theo, UBND tỉnh thống nhất việc phát hành hồ sơ mời thầu chỉ tiến hành sau khi có khoảng 60% mặt bằng được bàn giao và ký hợp đồng khi có 80% mặt bằng được bàn giao cho chủ đầu tư. UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh theo dõi việc bàn giao mặt bằng, quyết định thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu phù hợp với thời điểm bàn giao mặt bằng. Đối với vấn đề sử dụng vốn của dự án, giao Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh tính toán lại nhu cầu sử dụng vốn cho phù hợp với tiến độ đấu thầu, ký hợp đồng để báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, tham mưu UBND tỉnh báo cáo bộ, ngành liên quan giảm vốn cấp phát, vốn vay tương ứng cho năm 2020, và đăng ký phù hợp vốn 2021 và vốn trung hạn năm 2021 – 2025. Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án, giao UBND TP. Nha Trang xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, có biện pháp tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đối với các hạng mục Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc, Trạm bơm nước mưa, đường Chử Đồng Tử và kè Bắc sông Cái, phải hoàn thành bàn giao 80% mặt bằng thi công trước 31/12/2020.Các Sở, Ngành và các đơn vị liên quan cần tích cực rút ngắn hơn nữa thời gian góp ý, thẩm định trình phê duyệt thiết kế đối với các gói thầu còn lại, cụ thể: thời gian lấy ý kiến thẩm định và phản hồi cho chủ đầu tư không quá 10 ngày, thời gian hoàn tất báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi cập nhật và hoàn thiện hồ sơ hoàn chỉnh không quá 7 ngày làm việc.          

Sau khi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới, ngay tuần sau, Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức cuộc họp để chỉ đạo các Sở, Ngành, Ban quản lý Dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các gói thầu đã ký kết theo hợp đồng.

NGUỒN : Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển Tỉnh Khánh Hòa.
GTOMedia
 
>