DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG - TIỂU DỰ ÁN QUY NHƠN TIẾP TỤC THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẾN NGƯỜI DÂN CÁC PHƯỜNG

28/07/2022 | 5:36:00

Từ ngày 25 - 27.7, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh, Công ty CP Truyền thông GTO Media phối hợp cùng các cấp, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền dự án Môi trường bền vững - Tiểu dự án TP Quy Nhơn đến người dân các phường trên địa bàn TP Quy Nhơn, nơi dự án đang triển khai thi công xây dựng.

https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=244916

Nguồn : Báo Bình Định
 
>