Lớp học online: KỸ NĂNG GIAO TIẾP - XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP

11/09/2020 | 3:34:00

Giao tiếp là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống, nó là kỹ năng cơ bản từ khi con người sinh ra cho đến lúc mất đi. Thông qua giao tiếp, con người gia nhập vào các mối quan hệ. 
Cũng là môi trường như thế, con người như thế nhưng có người lại nói hay, có người nói không tốt, có những người thành công và những người thất bại.

Tất cả những kỹ năng đó đều được xây dựng từ quá trình luyện tập và tìm ra được kim chỉ nam định hướng, dẫn dắt cho họ.

Nhưng đâu là kim chỉ nam đúng đắn, nhận thấy tầm quan trọng cũng như muốn trao giá trị cho những người vẫn còn phân vân nên chọn con đường nào:

KHÓA HỌC: 
KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN - XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP

Khóa học được người thầy tận tâm Tuấn Tử Tế - Chủ tịch GTO -Since 2009 Người truyền cảm hứng, Chuyên gia đào tạo Xây dụng mối quan hệ và Kết nối kinh doanh , tạo ra với mong muốn trao những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, giúp những con người con đang mông lung trước lựa chọn cuộc đời đi đúng hướng và tạo ra nhiều kết quả tốt đẹp.

Các bạn chỉ cần nhớ rằng khi các bạn muốn đạt được thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ dù bao nhiêu sóng gió xảy đến chăng nữa.

Hãy kết nối với thầy Tuấn Tử Tế và lớp học:

 KỸ NĂNG GIAO TIẾP XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP

Website: http://gtomedia.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/250508332691212

Fanpage facebook: https://www.facebook.com/gtomedia
https://www.facebook.com/CongTyToChucSuKienNhaTrangGtoMedia 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-p6k2__I_VLEhd2NpNrA1w 


GTOMedia
 
>