GTO Media chuyên cung cấp nhân sự sự kiện: MC, PGs, PBs, lễ tân, ảo thuật gia, mascot, DJ,...
 
>