GTO Media đồng hành cùng các dự án truyền thông cho doanh nghiệp: Quay phim/Chụp hình tư liệu, quay phim/chụp hình quảng cáo, thi công treo phướn, quảng cáo pano, truyền thông báo chí và truyền hình,...
 
>