Tuyên truyền dự án CCSEP đến người dân phường Trần Quang Diệu, Ngô Mây

28/06/2024 | 5:47:57

Tháng 8/2022, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty Truyền thông GTOMedia tổ chức hoạt động tuyên truyền về dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải CCSEP - tiểu dự án TP Quy Nhơn đến người dân phường Trần Quang Diệu, Ngô Mây.

Nguồn : GTOMedia
 
>